Open oproep

WE-LAB

for health technology and movement

OPEN OPROEP 

Neem deel aan een cocreatietraject om uw product naar een hoger innovatieniveau te tillen!

Innoveert u als bedrijf in zorg- of bewegingstechnologie?

WE-LAB biedt cocreatietrajecten aan waarbinnen uw product getest en naar een volgend innovatieniveau getild wordt!

Via het EFRO-project 'WE-LAB FOR HEALTH TECHNOLOGY & MOVEMENT' werden de living labs 'Bewegingslabo' en 'VIVES Zorglab' gebouwd in Brugge voor bewegings- en zorgtechnologie. Expertise van KU Leuven en VIVES wordt in deze labs gebundeld waarbij in cocreatie met bedrijven en eindgebruikers nieuwe technologieën worden ontwikkeld of verbeterd. Als bedrijf kunt u beroep doen op deze expertise om uw product of idee naar een hoger innovatieniveau te tillen.

Wat bieden wij aan?

Beide living labs bieden cocreatietrajecten aan bedrijven.

Binnen dit project bieden we TWEE WORKSHOPS aan bij ons in het lab met tussentijds advies ter plaatse in uw bedrijf. Tijdens de twee workshops zal de eindgebruiker vertegenwoordigd zijn en gedurende het volledige ontwerpproces zal bijgevolg rekening gehouden worden met de noden en behoeften van de doelgroep waarvoor u ontwerpt. In het TUSSENTIJDS BEZOEK geven we advies aan de hand van de design thinking methode om de noden van de gebruiker te vertalen naar concrete oplossingen voor het product.

WORKSHOP 1 is een cocreatiesessie in het Bewegingslabo en/of VIVES Zorglab waarbij wij ons netwerk en expertise op het gebied van bewegings- en/of zorgtechnologie aanleveren. Tijdens deze workshop worden de verschillende fases van een productontwikkelingsproces doorlopen aan de hand van de ‘Design Thinking’ ontwerpmethodiek. Samen met zorgprofessionals en eindgebruikers brainstormen we rond uw innovatie waarbij randvoorwaarden gedefinieerd zullen worden. Na afloop ontvangt u een designbrief waarmee u aan de slag kan om uw prototype te bouwen of verder te verfijnen met TWEE UUR ADVIES bij u ter plaatse. In WORKSHOP 2 wordt het prototype gedemonstreerd en geëvalueerd.

Innovatieve infrastructuur

Begeleiding door experten

In samenwerking met de eindgebruiker

Interdisciplinaire aanpak

Onafhankelijk advies

 

Wetenschappelijke validatie

Na afloop van deze worshops krijgt u van ons een EINDRAPPORT waarin dit volledige proces zal beschreven staan. Dit rapport bevat een samenvatting van de twee workshops en een aantal richtlijnen met als doel uw product dichter bij de gebruiker te brengen en zo naar een hoger innovatieniveau te tillen. Dit hoeft echter niet het einde te betekenen van deze kennisvolle samenwerking want ook na dit project staan we steeds klaar voor verdere samenwerking.”

Wat kost het?

WE-LAB for HTM is een gesubsidieerd project met Europese steun vanuit EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en cofinanciering door de Provincie West-Vlaanderen, TUA West, KU Leuven en VIVES.


Wij bieden dit volledige cocreatietraject aan voor € 1 250,-


Hiervoor krijgt u:


  • Deelname aan 2 COCREATIEWORKSHOPS


  • Een DESIGNBRIEF waarmee u aan de slag kan om uw prototype (verder) te ontwikkelen


  • Een eindrapport met PRODUCTEVALUATIE EN FEEDBACK

Voor wie?

  • U bent een BEDRIJF gevestigd in (West-)Vlaanderen


  • U ontwikkelt ZORG- of BEWEGINGSTECHNOLOGIE


  • U volgt BEIDE cocreatieworkshops


  • U bent bereid een PROTOTYPE te bouwen

Dien vandaag nog uw aanmelding in!

Beoordeling gebeurt binnen de 20 werkdagen!